LANGUAGE
Hamamatsu Intercultural Center Hamamatsu Foreign Resident Study Support Center Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange

Meeting with the General Consul of the Philippine Consulate of Nagoya!

Tungkol sa HAMAPO

Ang site na ito ay nagpapakilala ng mga impormasyon sa pamumuhay sa lunsod ng Hamamatsu City
Filipino Facebook⇒click here 

HICE Facebook

Hamamatsu International Association(HICE) Facebook page na dalubhasa sa Japanese at English

Consultation Hamamatsu

Hamamatsu International Association(HICE) Facebook page na nakatuon sa multiliguwal na impormasyon sa pamumuhay

※HICE Facebookコンテンツのうち、外国人向けサポート情報を抜き出して配信しております

Hamamatsu City Foreigner Learning Support Center (U-ToC)

Ito ang opisyal na Facebook page ng Hamamatsu City Foreigner Learning Support Center. Ina-update namin ang pinakabagong impormasyon tulad ng estado ng kurso.

Hamamatsu City site ng impormasyon sa pamumuhay na may maraming wika.

CANALHAMCANAL HAMAMATSU (external site)

Ang website na “CANAL HAMAMATSU” ay nagpapaliwanag ng impormasyon sa pamumuhay na kailangan para sa pamumuhay sa Hamamatsu City. Mababasa mo ito sa iba’t ibang wika.

Impormasyon sa Corona Virus

Hamamatsu City Corona Virus Countermeausure site (Filipino)

https://stopcovid19.code4hamamatsu.org/tl-ph

Impormasyon sa Pamumuhay

Konsultasyon sa maraming wika

Pagpapakilala sa trabaho at Konsultasyon, Pag-aaral ng salitang hapon, Paaralan ng mga bata , Mga problemang pang pamilya atbp.

Ang araw na may Filipino Couselor

Martes, Huwebes, Sabado ala 1~5 ng hapon Tel. 053-458-2170

 Tel:053-458-2170

Maari ding komunsulta gamit ang Messenger.
@Consultation Hamamatsu

Propesyonal na konsultasyon (kailangan ng reserbasyon)

  • Konsultasyon sa Abogado maari kang sumangguni sa Abogado tungkol sa mga batas at legal na isyu.
  • Administrative scrivener consultation: Maaari kang kumunsulta tungkol sa iyong status of residence, gustong makakuha ng Japanese nationality, o gustong malaman ang procedure para sa kasal.
  • Konsultasyon tungkol sa iyong status of residence maari ang indibiduwal na konsultasyon sa aplikasyon para sa katayuan ng paninirahan.

Kailangan ng aplikasyon. Tel:053-458-2170

Para sa mga taong gustong mag-aral ng wikang Hapon

Site ng suporta para sa mga taong taga labas ng Lunsod ng Hamamatsu

Camellia i

Ang Camellia i ay isang multilingual na portal site sa Shizuoka prefecture. Makakahanap ka ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga dayuhang naninirahan sa Shizuoka prefecture.

Camellia i

FRESC

Ang FRESC ay isang foreign residence support center sa Tokyo. Maaari kang komunsulta gamit ang telepono.

FRESC

Mga Pagtatanong / Pag-access

Hamamatsu International Association (HICE)
Multicultural Center (INTER)

Pinapatakbo ko ang site na ito. Para sa konsultasyon sa maraming wika, mangyaring makipag-ugnayan sa amin mula dito

住所〒430-0916 Hamamatsu-shi Chuo-ku, Hayauma-cho Create Hamamatsu 4F GoogleMap→
電話053-458-2170
メールinfo@hi-hice.jp

Hamamatsu City Foreigner Learning Support Center (U-ToC)

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa impormasyon tungkol sa Japanese Language Class sa Foreign Learning Support Center (U-ToC).

住所〒431-0102 Hamamatsu-shi Chuo-ku, Yutocho Ubumi 9611-1 GoogleMap→
電話053-592-1117
メールu-toc_info@hi-hice.jp

このページについて
Tungkol sa page na ito Dahil ang impormasyon na maaaring ibigay ng Filipino page na ito ay limitado, mangyaring maghanap ng impormasyon na hindi inilalarawan sa pahinang ito mula sa sumusunod na pahina ng wika.。

NPO Corporation Filipino Nagkaisa

Immigration Bureau 
☎0570-013904  8:30~5:15ng hapon 
Mga suportang wika :Nihongo, English, Chinese, Korea, Spain, Portugal, Vietnam, at Filipino 

Philippine Consulate (Nagoya)