LANGUAGE
Hamamatsu Intercultural Center Hamamatsu Foreign Resident Study Support Center Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange

Những ngày có tư vấn viên người Việt Thứ 3, 5, 7 13:00~17:00  SĐT: 053-458-2170 (Trung tâm cộng sinh đa văn hóa)

Về HAMAPO

Các thông tin về cuộc sống ở thành phố Hamamatsu sẽ được giới thiệu tại trang web này. Xin hãy theo dõi Facebook để biết các thông tin mới nhất. Trang Facebook bằng tiếng Việt .⇒ở đây 

HICE Facebook

Trang Facebook chuyên tiếng Nhật, tiếng Anh của Hiệp hội giao lưu quốc tế Hamamatsu (HICE)

Consultation Hamamatsu

Consultation Hamamatsu
Trang Facebook chuyên dụng cung cấp thông tin cuộc sống đa ngôn ngữ của Hiệp hội giao lưu quốc tế Hamamatsu (HICE)

※HICE Facebookコンテンツのうち、外国人向けサポート情報を抜き出して配信しております

Trung tâm hỗ trợ học tập cho người nước ngoài tại thành phố Hamamatsu (U-ToC)

Trang Facebook chính thống của trung tâm hỗ trợ học tập cho người nước ngoài tại thành phố Hamamatsu. Những thông tin mới nhất như là tình hình các lớp học… đang được cập nhật.

Trang thông tin cuộc sống đa ngôn ngữ của thành phố Hamamatsu

CANALHAMAMATSU (trang web của một bên khác)

Những thông tin cần thiết cho việc sinh sống ở thành phố Hamamamtsu sẽ được giải thích ở trang web「CANAL HAMAMATSU」 này.

Thông tin về Covid-19

Trang web ứng phó với Covid -19 của thành phố Hamamatsu (tiếng Việt)

https://stopcovid19.code4hamamatsu.org/vi

Thông tin cuộc sống

Tư vấn đa ngôn ngữ

Giới thiệu việc làm, tư vấn, học tiếng Nhật, trường học của con cái, các vấn đề về gia đình…

Những ngày có tư vấn viên người Việt

Thứ 3, 5, 7  13:00~17:00 

 SĐT:053-458-2170

Có thể trao đổi qua Messenger FB
@Consultation Hamamatsu

Trao đổi các vấn đề chuyên môn (cần đặt chỗ trước)

  • Trao đổi với luật sư: Có thể trao đổi với luật sư về các vấn đề liên quan đến luật pháp.
  • Trao đổi với luật sư hành chính: Có thể trao đổi về tư cách lưu trú, về việc muốn lấy quốc tịch Nhật, hoặc khi muốn biết về thủ tục kết hôn.
  • Trao đổi về tư cách lưu trú: Có thể trao đổi riêng về thủ tục xin tư cách lưu trú.

cần đặt chỗ trước :SĐT:053-458-2170

Lớp học tiếng Nhật ở đây

Trang web hỗ trợ dành cho những người không sống ở thành phố Hamamatsu

Kameria i

Cổng thông tin điện tử đa ngôn ngữ tỉnh Shizuoka. Bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài đang sống tại tỉnh Shizuoka

Kameria i

FRESC

Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài ở Tokyo. Có thể trao đổi qua điện thoại.

FRESC

Nơi liên lạc / Đường đi

Hiệp hội giao lưu quốc tế Hamamatsu (HICE)
Trung tâm đa văn hóa cộng sinh (INTER)

Đang vận hành trang web này. Để được tư vấn đa ngôn ngữ, xin hãy liên hệ với chúng tôi từ đây.

住所〒430-0916 Hamamatsu-shi, Chuo-ku, Hayauma-cho 2-1 Create Hamamatsu 4F GoogleMap→
電話053-458-2170
メールinfo@hi-hice.jp

Trung tâm hỗ trợ học tập cho người nước ngoài tại thành phố Hamamatsu (U-ToC)

Về các lớp học tiếng Nhật, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

住所〒431-0102 Hamamatsu-shi Chuo-ku, Yutocho Ubumi 9611-1 GoogleMap→
電話053-592-1117
メールu-toc_info@hi-hice.jp

Về trang này
Bởi vì việc cung cấp thông tin ở trang bằng tiếng Việt này là bị giới hạn, vậy nên đối với những thông tin không có ở trang này vui lòng tìm kiếm ở các trang ngôn ngữ khác như dưới đây.

Đường dẫn liên quan

Pháp nhân NPO Hội người Việt Nam tại tỉnh Shizuoka