HOME >> List of the news >> What's news

What's news

Para sa mga Kabataan at Magulang na Dayuhan Gabay Para sa Pagpasok sa High School (2013-11-21)

Ipapaliwanag ng mga guro mula sa iba’t-ibang high school ang patakaran ng edukasyon dito. Kasama sa mga ito ang gastusin sa pag-aaral, entrance test, buhay paaralan at mga mahahalagang dapat tandaan sa pag-aaral.
Mayroong magbabahagi ng kanilang karanasan bilang dayuhang mag-aaral ng high school at kung paano sila nakapasok. Inaanyayahan naming ang mga magulang na dumalo kasama ang mga anak para sa dagdag kaalaman.

Petsa:December 8(Sunday)2:00~5:00pm
Lugar:Hamamatsu City synthiesis and industry exbition pavilion North pavilion 3F
(Hamamatsu-Shi Higashi-Ku Riyutsumoto-Cho 20-2)

Para sa mga Kabataan at Magulang na Dayuhan Gabay Para sa Pagpasok sa High School(PDF,224KB)

Submenu Submenu
Copyright(c) Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange All Rights Reserved.